jobbcoaching
coaching
sömnprogram
självkänsla
föreläsningar
Kontakt
   
 

Coaching

Min verksamhet "Ny Livskraft" skräddarsyr coachingkurser efter dina önskemål.

Mål
Målet är att ge dig kunskaper om coaching så att du aktivt kan tilläpa ett coachande förhållningssätt i såväl din yrkesroll som i ditt privatliv.

Metod
Kursen innehåller kortare genomgångar, diskussioner och erfarenhetsutbyten, samt en omfattande del praktisk träning.

Kvalitetssäkring
Utbildningens innehåll kopplas till teori och aktuell forskning inom coachingområdet. Alla moment har sin grund i vedertagen, tillämpad och vetenskaplig kunskap.

Vetenskapliga artiklar om coaching