jobbcoaching
coaching
sömnprogram
självkänsla
föreläsningar
Kontakt
   
 

Föreläsningar

Självkänsla
Hur prestationsbaserad självkänsla påverkar vår hälsa. Hur vi kan stärka vårt välbefinnande och tiltro till vår egen förmåga.

Stresshantering
Hur stress påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Hur vi kan gå ner i varv, förebygga stressreaktioner och leva i nuet.

Sömn
Hur sömnproblem påverkar vår hälsa och arbetsförmåga. Praktiska sätt att hantera sömnsvårigheter och oro.

Frukostföreläsning
Vad vi äter påverkar vår mentala och fysiska hälsa. Hur vi kan må och prestera bättre med rätt näring och sunda matvanor.

Coaching
Vad innebär ett coachande förhållningssätt? Hur coacha sig själv, sina medmänniskor, en grupp? Praktiska övningar.

Kommunikation & konflikthantering
Hur nå fram med mitt budskap? Hur få andra att lyssna?
Hur bygga bra relationer? Hur lösa oenigheter? Kommunikationsmodeller, konfliktstilar och praktiska övningar