jobbcoaching
coaching
sömnprogram
självkänsla
föreläsningar
Kontakt
    

 

pdf CV.pdf


 

Annika Aletind

Min verksamhet "Ny Livskraft" har som målsättning att stärka det friska och förbättra hälsan hos såväl individer som grupper, samt stödja företag i arbetet att minska den sjukrelaterade kostnaden.

Verksamheten har som syfte att främja hälsa och motivera människor till personlig utveckling och ny livskraft.

Kvalitetssäkring

All min verksamhet har sin grund i vedertagen, tillämpad och vetenskaplig kunskap från följande utbildningar och kurser:

  • Fil. Kand. i Psykologi - Programmet för
    Personal och Arbetslivsfrågor
  • Diplomerad Rehab- och arbetsmiljöcoach
  • Intro. till Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
  • Hälsopsykologi och Beteendemedicin
  • Förändringsledning på arbetsplatser
  • UGL – Utveckling av Grupp och Ledare
  • Certifierad användare av StressProfilen®