jobbcoaching
coaching
sömnprogram
självkänsla
föreläsningar
Kontakt
   

 

pdf Jobbcoaching

pdf Kommentarer från coachingdeltagare

 

Jobbcoaching

Vad innebär ett bra jobb för dig?
Hur stärka tilltron till dig själv och din förmåga?

Självtillit och självinsikt är nyckeln till ett meningsfullt jobb.

Målet är att du ska få jobbet som passar just dig och din livssituation. Detta genom att inventera och lyfta fram dina styrkor, stärka din självtillit, skapa motivation och utveckla din förmåga att skriva ett intresseväckande CV och personligt brev, samt få dig väl förberedd inför anställningsintervjun.

Coachingen innefattar

  • Inventering av erfarenheter, livssituation, ambitioner och framtidsplaner
  • Självkännedom och självkänsla
  • Passion och motivation
  • Målsättning
  • Utformning av handlingsplan med
    konkreta mål och delmål
  • Framtagning av CV och personligt brev
  • Förberedelse inför arbetsintervju
  • Praktiska övningar