jobbcoaching
coaching
sömnprogram
självkänsla
föreläsningar
Kontakt
   
 

Självkänsla

Personer med prestationsbaserad självkänsla löper en ökad risk för utbränning enligt forskaren Lennart Hallsten. Den som har en god självkänsla kan behålla en inre stabilitet trots att det ställs höga krav från ens omgivning.

Kurs i självkänsla

På denna kurs får du lära dig hur du med träning kan sluta ta saker personligt, inte bry dig om vad andra tycker, hur du kan säga nej och stärka tilltron till dig själv.

Kursen är upplagd på 7 träffar och innehåller följande:

  • Teori och samtal om tankens kraft, självbild, inre föreställningar, prestationskrav
  • Praktiska övningar: medveten närvaro, positivt tänkande, bekräfta sig själv
  • Hemuppgifter: övningar mellan träffarna är nyckeln till ett gott resultat
  • "Livsdagbok": positiv förstärkning av självbild och uppskattning till livet

Mer info om kursen hittar du här pdf